Facebook Twitter Gplus YouTube RSS
magnify

« Stockton, KansasWamego, Kansas »

Topeka, Kansas
Population 127,473

Average Fluoride Level 0.810 mg/L

© Fluoride Free Kansas Association

No agency regulates fluoride, according to the EPA.

¤